top of page

Biografija

Dr Milenko Midić diplomirao je 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, odsek Stomatologija, a potom godinu dana stažira na Klinici za stomatologiju Kliničkog centra Vojvodine. Nakon toga odrađuje tromesečni staž na Vojnomedicinskom centru u Novom Sadu. Dalje iskustvo (2014. - 2019.) stiče volonterskim radom, a potom i kao redovno zaposlen, kao i na mnogobrojnim stručnim seminarima iz oblasti stomatologije. U junu 2019. godine osniva Opštu ordinaciju dentalne medicine ''Midić'' i upušta se u samostalni rad. Kontinuirano se stručno usavršava kako bi bio u toku sa najnovijim dostignućima u oblasti stomatologije.

O ordinaciji

Ordinacija Midić počela je sa radom u junu 2019. godine. Nalazi se u neposrednoj blizini Sajma i Bulevara Oslobođenja, opremljena tako da se pacijentima obezbedi što prijatniji ambijent pre i u toku same intervencije. 

Pružamo sve vrste stomatoloških usluga, kao što su popravka i lečenje zuba, vađenje zuba, izrada proteza, postavljanje fiksnih proteza, beljenje zuba, itd. Više o uslugama koje nudimo saznajte ovde.

bottom of page